Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


BioBasis

BioBasis productblad

Samengestelde organische meststof NPK 7-7-8 +2 MgO met micro-organismen  


Een goede groei is inherent aan een gezonde bodem. Een goede lucht/waterhuishouding, de juiste pH en de aanwezigheid van opneembare voedingselementen spelen hierbij een belangrijke rol. Een pluriform bodemleven is eveneens onmisbaar voor krachtige planten. BioBasis© is dé organische meststof die micro-organismen stimuleert! Door de unieke samenstelling resulteert dit in verbetering van de beworteling, een rustige groei, een rijker bodemleven en een hogere weerstand, maar ook een hoge droogte tolerantie. Door de duurwerking van deze organische meststof hoeft u deze slechts  2 x per jaar te strooien. Van belang zijn ook de bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stof en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem. BioBasis© is geschikt voor alle vaste planten en heesters. BioBasis© bevat óók micro-organismen voor zuurminnende planten.

 

BioBasis©:

  • dé standaard meststof voor uw basisbemesting
  • geeft rustige groei en meer vertakking
  • zorgt voor een hogere weerstand en rijkere bloei
  • heeft een goede wortelontwikkeling
  • is zuinig in gebruik, mooie korrel, slechts 2 maal per jaar strooien
  • stimuleert het bodemecosysteem

 

Samenstelling:
7% stikstof totaal (N) waarvan: 4% organische stikstof afkomstig van verenmeel, beendermeel, meel van oliehoudende zaden en cacaodoppen. 3% ureumstikstof, 7% fosforzuuranhydride (P2O5) en neutraal ammoniumcitraat, 8% kaliumoxyde (K2O), 2% magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraal zuur en water, 48% Organische stof afkomstig van: verenmeel, beendermeel, meel van koeken van oliehoudende zaden, Mycorrhizae, bacteriën, enzymen en gisten.

 

Dosering algemeen advies:
Standaard 8- 10 kg per 100 m² per strooibeurt.
In het voorjaar 10 kg per 100 m²
In de zomer 6 kg per 100 m²

 

Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.

 

Daar Innogreen over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden door verminderde werking of eventuele schade.