Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


BioHaag

 BioHaag productblad

Samengestelde organische meststof NPK 5-8-5 + 2 MgO met Mycorrhizae 


BioHaag bevat een speciale mix van Mycorrhizae die geschikt zijn om een symbiose aan te gaan met beuken, diverse bomen en heesters. Door het gebruik van diverse soorten Mycorrhizae is de kans op succes erg groot. De mix kan door de grond in het plantgat of door bomenzand gemengd worden. Bij bestaande hagen langs de haag strooien en licht inwerken. Van belang bij toepassing is om contact met de wortels te maken en de omstandigheden voor de sporen te optimaliseren, zodat deze goed kunnen kiemen. Om die reden gebruiken we diverse draagstoffen, zoals suikers. Daarbij bevat het natuurlijke fosfaten die de beworteling stimuleren.

 

De uitgangssituatie van de bodem bepaalt in belangrijke mate de dosering. De juiste pH, de bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stof, het vochtvasthoudend vermogen van de bodem enz. Zodra de haag aangeslagen is kan BioBasisgebruikt worden als basisbemesting.

 

BioHaag©:

  •  zorgt voor enting van micro-organismen
  • is special voor beuken en andere hagen
  • zorgt voor gezondere vitale planten
  • heeft een optimale beworteling
  • geeft verbetering van de lucht/water huishouding
  • minder inboeten
  • geeft betere uitstoeling van planten
  • zorgt voor verbetering van opname van meststoffen

 

Samenstelling:
5% stikstof totaal (N) waarvan: 3% organische stikstof afkomstig van verenmeel, beendermeel. 2% ureumstikstof, 8% fosforzuuranhydride (P2O5) en neutraal ammoniumcitraat, 5% kaliumoxyde (K2O), 2% magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraal zuur en water, 48% organische stof afkomstig van meel van koeken van oliehoudende zaden. Bentoniet, vinasse, Pisolithus tinctorius, Rhizopogon species, Sleroderma species, Laccaria species, Glomus species en algen.

 

Dosering algemeen advies:
8 – 10 kg per 100 m² per strooibeurt of
6 kg per m³ of 2 kg per 10 strekkende meter

 

Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.

 

Daar Innogreen over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of evenetuele schade.