Buxus schimmels

Buxus schimmels

De schimmel pseudonectria rousseltana veroorzaakt opvallende plekken van bruinverkleurende, verschrompelende blaadjes; en andere plekken van wegkwijnende, geelverkleurende afstervende blaadjes. Vervolgens verdroogt het blad en kan gaan afvallen. Wanneer je  meer in detail kijkt, lijkt het dat alle afstervende, of reeds afgestorven, blaadjes op één en dezelfde zijtak zitten. Deze ziekte kan veel schade berokkenen bij vormgesnoeide buxusplanten omdat de taksterfte lege plekken creëert in de snoeivorm.

Cylindrocladium buxicola.jpg

 

Hetzelfde ziektebeeld zien we bij de schimmel Volutella buxi. Hier worden echter roze sporen gevonden aan de onderkant van het blad of aan de schors naar buiten op de takken. Om te weten of je met deze ziekte te maken hebt, bestaat er een eenvoudige test. Een aangetaste tak afknippen, een beetje vochtig maken, en in een afgesloten plastic zakje doen gedurende 2 tot 3 dagen. Deze gesloten plastic zak op kamertemperatuur bewaren. Na een 3-tal dagen moeten er bij infectie van Volutella dan roze puntjes verschijnen op de onderzijde van de bladeren.

 Volutella buxi..jpg

Cylindrocladium buxicola wordt gekenmerkt door donkerbruine vlekken, vaak met een bleek centrum en zwarte streepvormige vlekken.


Cylindrocladium buxicola (Small).JPGbuxus schimmels.jpg
cylindrocladium buxicola

Als de ziekte vastgesteld wordt is het meestal te laat om nog in te grijpen. Men kan preventief behandelen met schimmeldodende middelen, maar de praktijk leert dat dit niet altijd effectief is; bovendien ontstaat het gevaar voor resistentie bij de schimmels.
De aangetaste bladeren kunnen het beste onmiddellijk verwijderd worden (verbrand of afgevoerd – NIET op de composthoop gooien) omdat de schimmels op de blaadjes kunnen overwinteren en de ziekte verder verspreiden.

De standplaats en bodemgesteldheid spelen hier een belangrijke rol, deze schimmels gedijen goed in een vochtige warme omgeving. Zorg er dus voor dat je buxus niet te beschut staat, zodat de wind de bladeren goed kan bereiken en drogen. Ook zware, vochtige grond is negatief. Plant je buxus op een zanderige, goed gedraineerde bodem.

Zorg voor vitale planten, bemest regelmatig met een organische meststof zoals BioBasis en geef 1 x per jaar kalk.

Schimmel aantastingen beperken of voorkomen kan met Korect.