Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


Meststoffen

Herschaalde kopie van overzicht zakken.jpg


Organische meststoffen en         webshop knop.png

bodemverbeteraars van Innogreen

 

Een plant vormt in de volle grond samen met het bodemleven en

met minerale delen een bodemecosysteem (de organische kringloop).

 

Men kan stellen dat de wortels van een plant voor veel micro-organismen een uiterst belangrijke weg naar de energie van zonlicht vormen. Door  afscheiding van verschillende stoffen is de plant van wezenlijk belang bij het vrijmaken van verschillende voedingselementen voor zichzelf en het aanwezige bodemleven.

 

De in de bodem aanwezige micro- organismen zorgen op hun beurt voor opbouw- en afbraak van organisch materiaal en bescherming van hun gastheer tegen schadelijke stoffen en bodempathogenen.

 

De factor bodem (en daarmee het aanwezige bodemleven) kan uitgeschakeld worden door bijvoorbeeld een directe bemesting middels kunstmest en/of het plaatsen van de planten in een steriel substraatsysteem. Het wordt dan uiterst moeilijk om de plant op gezonde wijze en met regelmaat te laten produceren. Overmaat en tekort aan voeding wisselen elkaar af, met alle gevolgen van dien. Bovendien blijken planten die op deze manier gekweekt worden vatbaar te zijn voor allerlei ziekten.

De laatste jaren is het duidelijk geworden dat planten in symbiose (samenlevingsverband) leven met micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Deze minuscule levensvormen zijn actief op en in de wortelpunten en geven de plant een aantal voordelen:

1)  Opbouw van een beschermende laag rondom de wortelpunten.

2)  Afbraak van organisch materiaal.

3)  Binding van de stikstof uit de lucht in NO3 vorm

4)  Vorming van antibiotica die de plant beschermen tegen schadelijke bodempathogenen.

 

Bij bomen en heesters wordt meestal gesproken over schimmelvorming. Deze groep schimmels wordt aangeduid met “Mycorrhizae”. Mycor = schimmel en rhiza = wortel, kortom schimmels die op de wortel leven. De kostbare truffels bij eiken zijn hier een voorbeeld van.                                   

Bij kortlevende planten dient de bedekking van de wortelpunt snel plaats te vinden; deze groep heeft daarom een samenlevingsverband met bepaalde bacteriën. Deze bacteriën worden als groep aangeduid met de naam actinomyceten. Hier weer de verwijzing naar mycor = schimmell.

Innogreen wil U meer bieden dan uitsluitend een organische meststof  !

Op het gebied van de organische meststoffen bestaan grote verschillen in kwaliteit tussen de diverse grondstoffen. Er zijn echter meer redenen om bepaalde grondstoffen niet op te nemen in organische meststofkorrels. Innogreen beperkt zich grondstoffen die nadrukkelijk milieuvriendelijk en veilig zijn.

Daarnaast levert Innogreen ook meststoffen die Skal en Velt waardig zijn, specifiek voor de biologische land- en tuinbouw. Eén en ander conform richtlijn 9092/91 van de EG. Meer dan zich alleen te beperken tot bepaalde grondstoffen worden er ook nog extra componenten toegevoegd voor stimulering van het bodem-ecosysteem, ter verbetering van het totale resultaat. 

Algen en wieren

Innogreen meststoffen zijn verrijkt met algen en wieren.  Deze geven een enorme stimulans aan het bodemecosysteem. Diverse stoffen in deze algen zoals sporenelementen, planteigen hormonen en aminozuren zorgen voor een geweldige ontwikkeling van het bodemleven en de plant.  

Planten profiteren optimaal van de beschikbare voedingsstoffen en zullen daardoor gezonder en vitaler uitgroeien.

 

Strooischema:

pdf-icon.png

Onze meststoffen

GrasZó®

RoboGazonmix©

Mosvrij gazonmix

Gazon repair mix

BioBasis

Vabomix 2 (najaarsmeststof)

VaBomix 1

Snelmix

BioHaag

GrasZó minikruimel

Agrimix

ECO mixen meer voor EKO teelt: lees meer

StiKa-mix

Kieseriet

Enkelvoudige meststoffen

Vloeibare meststoffen

 

Onze bodemverbeteraars

BioBodem®

Basaltmeel

Bentoniet

OptieSpore®

Korrelkalk