Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


Producten voor EKO teelt

Bio(logisch)?

De term biologisch blijft raar. Want eigenlijk hoort de hele land- en tuinbouw bij uitstek biologisch te zijn: werken in overeenstemming met de natuur. In de praktijk plegen de agrarische ondernemers veel ingrepen die niet passen in een natuurlijke gang van zaken: ze gebruiken kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.In de biologische akker- en tuinbouw worden (bijna) geen stoffen gebruikt die niet passen in natuurlijke kringlopen. Wat wel en niet mag, staat vrij nauwkeurig omschreven in Europese richtlijnen. Het ministerie van landbouw wil ook de eko-teelt bevorderen.Bedrijven die werken volgens de richtlijnen van de biologische teelt worden vrij streng gecontroleerd. Maar het gaat allemaal om mensenwerk, en dus kan het toch fout gaan. Ofwel een handelaar misbruikt brutaal het keurmerk, ofwel een boer sjoemelt met de richtlijnen. Afgezien van dit menselijk falen is de eko-teelt een van de best gecontroleerde sectoren in de land- en tuinbouw.

 

Bio, eko, BD, geïntegreerd

De termen biologisch en ecologisch worden door elkaar heen gebruikt, ook al is dat misschien niet helemaal correct. BD staat vooor biologisch-dynamisch. Dat is wel anders, zeg maar: strenger. BD-boeren werken volgens de principes van de antroposofie. Daarentegen is geïntegreerd veel minder streng. Vrij samengevat betekent geïntegreerd telen: biologisch zolang het leuk is, en anders maar gewoon spuiten. Het ministerie van Landbouw noemt dat ook al duurzaam?.

Biologische mestregels

-      Mest, een overzicht van de belangrijkste regels

 

Vanaf 1 januari 2012 worden de regels voor bemesting in de biologische landbouw verder aangescherpt. Het gaat vooral om het volgende: 

-      U moet minimaal 60% A-meststoffen gebruiken;

-      De afzet van biologische mest moet volledig, dus voor 100%, plaatsvinden op biologische

       percelen;

-      Groencompost blijft een A-meststof;

-      U mag niet meer dan 170 kg N per ha. uit dierlijke mest gebruiken.  

 

Nadere informatie

-      Eisen voor mestadministratie - Rekenmodule A-meststoffen: hulp bij inzichtelijk maken 

       mestadministratie Deze vind u bij de Skal (klik hier)

-Lijst met A- en B-meststoffen- Ontheffing voor het percentage A-meststoffen pdf-icon.png

 

Onze producten voor de EKO teelt.

Meststoffen

Eco groei, Eco Bloei en Eco Neutraal (Deze vallen onder B)

Biolasse (bladmeststof kali en sporen)

Enkelvoudige meststoffen (Deze vallen onder B)

Kieseriet (magnesium)

 

Andere producten van Innogreen als input in de EKO teelt

Bladversterking

Lithovit:  bladbemesting van calcium, magnesium, CO2

Korect: schimmelwerend op basis van diverse ingredienten

Spovit: (zeewier, Ascophyllum Nodosum 30%)

 

Kalk

Korrelkalk (cocolieten)

Mearl kalk:  voor akkerbouw,  tuin en vijver

 

Bodem

BioBodem: enting bodemleven, positieve bacterien en schimmels

Basaltmeel: kleigrondverbetering

Bentoniet: zandgrondverbetering

Zeoliet: zavel/klei grond verbeteraar

 

Insecten en meer:

Luisfree tegen luizen

Aaltjes tegen larve taxuskever, emelten, en engerlingen

Xentari rupsen

Adalia tegen luizen

 

Diverse

Wilde bloemenmengsels