Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


Sportveldenmix

Geschiedenis

Van oudsher worden sportvelden traditioneel bemest met kunstmest. Helaas komt dit de bodemstructuur niet ten goede. Daarbij vindt er deels uitspoeling plaats. Meestal zijn sportvelden voorzien van een drainage systeem dat rechtstreeks uitkomt op omringende watergangen. De uitgespoelde nitraten, fosfaten en kali komen dan ook rechtstreeks hierin terecht, met kans op milieuschade tot gevolg. Een veel gehoord argument voor deze manier van bemesten is: "het is goedkoper". Maar... is dat ook zo of houden we onszelf een verkeerd beeld voor? Het gebruik van minerale voedingszouten levert lui gras op met veel lengtegroei en weinig zodevorming, geen goede opbouw van structuur en bodemleven. Gevolg: meer onderhoudswerk noodzakelijk en eerdere renovatie. Met duurzaam beheer, het uitstippelen van een goed plan van aanpak over meerdere jaren en het juist omgaan met de situatie ter plaatse levert een beter sportveld op met in de aanvang een hogere kostenpost ten aanzien van bemesting en bodem, maar op termijn minder onderhoud en minder renovaties, kortom uiteindelijk zelfs kostenbesparing gekoppeld aan milieuwinst een beter veld en imago verbetering.

 

Sportveldenmix: Samengestelde organische meststof NPK 9-4-6 + 4 MgO en zeewier

 

Speciaal voor de sportterreinen is er door Innogreen een product ontwikkeld met daarin een semi-organische bemesting in combinatie met zeewier die onder de groeiomstandigheden van een sportterrein voor een zeer goed resultaat zorgen. Daarnaast bevat het Actinomyceten, gisten en enzymen

 

In de praktijk betekent dit een stevigere zode, minder uitspoeling een groenere kleur en een hogere droogteresistentie. Tevens verbetert de luchtwater huishouding. Van belang voor een succesvol resultaat is natuurlijk de uitgangssituatie. Een juiste pH, de bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stof, het vochtvasthoudend vermogen van de bodem enz. Sportveldenmix is een kleine goed strooibare korrel en werkt  2 ½ tot 3 maanden.

 

Sportveldenmix:

-          bemesting op maat

-          Stimulering van het bodemleven

-          verbetering van de wortelgroei

-          verhogen van de vitaliteit

-          diep groene kleur

-          slechts 3 maal per jaar strooien

-          betere droogteresistentie

-          goede strooikorrel die makkelijk uiteenvalt

-          zuinig in gebruik (weinig uitspoeling)

 

Samenstelling

9% stikstof totaal (N) waarvan: 5% organische stikstof afkomstig van: verenmeel, beendermeel. meel van koeken van oliehoudende zaden en cacaodoppen. 4% ureumstikstof  4% fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat, 6% kaliumoxyde (K2O) oplosbaar in water, 4% magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in water, 45% organische stof afkomstig van: verenmeel, meel van koeken van oliehoudende zaden en cacaodoppen, zeewier.

 

NB:

Bevat dierlijke eiwitten. Vee mag niet op het land komen gedurende tenminste 21 dagen na het gebruik hiervan op het land. Droog bewaren. Niet voor menselijke en dierlijke consumptie.

 

Dosering

Algemeen advies:

Bij een lichte grond 8-12 kg per 100 m2 per strooibeurt

Bij zware grond  8  kg per 100 m2 per strooibeurt

 

Tip:

Andere producten zijn o.a. Yuccaflow, dit product is een natuurlijke uitvloeier/wetting agent en Turfprotect,weerstand verhogende  bladmeststof  op het gebied van schimmels

 

Daar Innogreen over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.