Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


StiKa-mix

Samengestelde organische meststof NK  6-0-12  

 

Productinformatie

Dankzij de vele grondonderzoeken die we verrichten hebben we kunnen constateren dat er steeds vaker een fosfaat overschot aanwezig is in de bodem. Fosfaat wordt dan ook gemakkelijk vastgelegd (fixatie) aan Ca, Fe, Al. Ca bij een hogere pH en Fe en Al bij een lagere pH. Om dit op te lossen kan er bekalkt worden bij zure gronden en bij meer basische gronden kan door organische stof toe te voegen mineralisatie ontstaan waarbij ook vastgelegd fosfaat kan vrijkomen. In de meeste gevallen zal dan geen meststof met fosfaat gegeven dienen te worden. Om die reden is er nu StiKa-mix (stikstof kali mix). Hiermee wordt aan de vraag van het gewas voldaan en kan de plant het gehalte aan voedingsstoffen op niveau brengen. Daarnaast wordt ook de stevigheid van de celwanden verhoogd en daarmee de natuurlijke weerstand tegen schimmels.

 

Van belang voor een succesvol resultaat is natuurlijk de uitgangssituatie. Een juiste pH, de bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stof, het vochtvasthoudend vermogen van de bodem enz. Het is een kleine goed strooibare korrel en werkt  +/- 3 maanden. Strooien bij behoefte of op advies.

 

StiKa-mix:

-          verhoogt de weerstand

-          werkt langdurig

-          voorziet in de juiste voedingstoffen voor het gewas

-          geeft meer kleur & groei en voorkomt gebrek

-          2 x per jaar strooien

 

Samenstelling:

6% organische stikstof afkomstig van: verenmeel, beendermeel. meel van koeken van oliehoudende zaden en vinassekali, 12 % kaliumoxyde (K2O),  35% organische stof afkomstig van: beendermeel, meel van koeken van oliehoudende zaden en vinassekali

 

NB:

Bevat dierlijke eiwitten.

Vee mag niet op het land komen gedurende tenminste 21 dagen na het gebruik hiervan op het land. Droog bewaren. Niet voor menselijke en dierlijke consumptie.

 

Dosering

Algemeen advies:

Bij een lichte grond 8 tot 10 kg per 100 m2 per strooibeurt

Bij zware grond 5 tot 8  kg per 100 m2 per strooibeurt

 

Voor een optimaal resultaat is het verstandig de dosering door één van onze adviseurs

te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.

 

Tip:

Combineer met een gift BioBodem® om mineralisatie te versnellen in de bodem

 

Daar Innogreen over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of evenutele schade.