Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


Tips voor aanplant en verplant van bomen en heesters

Tips voor aanplant en verplant van bomen en heesters

De eerste fase:  Bodemverbetering!

De eigenschappen van de bodem worden bepaald door de grondsoort, de vochtconditie, de zuurgraad, de voedselrijkdom en het humusgehalte. Elk van deze factoren kunnen hun invloed hebben op de planten en bomen die er groeien...  Het moge duidelijk zijn dat een goede bodemstructuur het voornaamste is voor een goede groei van planten en gazon. In de meeste gevallen wordt er niet veel gedaan aan optimalisering hiervan. Toch zou wat meer aandacht voor de bodemopbouw veel ergernis kunnen voorkomen. Vaak ontstaan de problemen door overbemesting met kunstmest, vastlopen(rijden), slechte grondstructuur/ samenstelling (lucht water huishouding), onvoldoende organische stof, onvoldoende bodemleven en onvoldoende voeding. De gevolgen zijn meestal meer inboet en niet het juiste “beeld” na een aantal jaar. Om deze zaken op te lossen moeten kosten gemaakt worden. Deze kosten vallen veel hoger uit dan bij de aanplant te werken volgens een vaste en duidelijke aanpak, waarbij gekeken wordt naar structuur, bodemleven, organische stof en langwerkende bodemstimulerende en niet uitspoelinggevoelige voeding. 

 

Allereerst over de anorganische samenstelling van een bodem, in relatie tot aanleg van tuinen parken etc.In  het algemeen kunnen we stellen:

-    Bij een zandgrond is het verstandig om met Bentoniet het vochtvasthoudend vermogen te vergroten. Doe dit in combinatie met compost (organische stof) en ent daarbij micro organismen.

-    Bij een kleigrond voegen we basaltmeel toe. Dit zorgt voor een meer “losse” structuur van de bodem. Ook hier weer bij voorkeur in combinatie met compost en micro organismen.

-    Bij een zavelgrond is het lastiger. Belangrijk is hier om te weten wat voor een gehalte aan organische stof  er aanwezig is en wat de pH en de afslipbaarheid in combinatie met het lutum gehalte is.

Producten: Basaltmeel / kleigronden of Bentoniet / zandgronden20 tot 40 kg per 100 m2 afhankelijk van de situatie BioBodem® / micro organismen 2,5 tot 12 kg per 100 m2Compost  / organische stofafhankelijk van de situatie van 20 tot 25 m3 per hectare.Bemesting met BioBasis 1 kg per 10m2   2 x per jaar BioBodem® combineert een scala aan nuttige micro-organisme om bodemleven te enten o.a.. bacteriën, schimmels (waaronder Endo- en Ecto mycorrhizae), suikers en gisten.

Specifiek bij aanplanten van bomen en heesters.

Algemeen:

Bij aanplanting een plantgat maken dat 2 tot 2,5  maal zo diep en breed is als de wortelkluit en aanvullen met een mengsel van (uitgegraven) aarde, organische voeding  en bodemverbeteraar. Bij kaal wortelgoed wordt van de groenopzichter de juiste inschatting verlangd, afhankelijk van boomsoort en standplaats.

Let op: Als er een harde laag in de bodem aanwezig is, dan moet deze losgewerkt worden. Algemeen bij aanplant bomen en gebruik van bomengrond. Bij het maken van plantgaten van +/- 4 m3 met bomengrond, dan 4 kg BioBodem® en 4 kg BioBasis toevoegen. Bij het maken van plantgaten van +/- 7 m3 met bomengrond, dan 7 kg BioBodem® en 7 kg BioBasis toevoegen. Bij goede bodemkwaliteit plantgat in bestaande verharding of gazon. Wanneer er sprake is van goede bodemgesteldheid kan bij de aanplant worden volstaan met het uitgraven van  het plantgat, het toevoegen van voeding (organisch) en het enten van bodemleven (inclusief Mycorrhiza). Bij plantgat 1m3 in bestaande verharding of gazon: Gebruik per boom ( +/- 16/18 cm),  uitgaande van een plantgat van 1 m3 grond, 1 kg BioBodem® en 1 kg BioBasis per plantgat, werk dit voor de helft door de grond  in het ontstane plantgat en voor de helft door de uitgegraven grond. Herhaal bemesting BioBasis na 3 maanden met 1 kg per boom. Daarna, na 3 maanden bemesten met BioBasis1 kg

 

Bij  minder goede bodemkwaliteit plantgat in bestaande verharding of gazon. Wanneer er sprake is van een minder goede bodemgesteldheid kan bij de aanplant een bodemverbeteraar door de bestaande grond gemengd worden om daarmee de kwaliteit van de grond op het gewenste niveau te brengen.Daarbij voegen we voeding (organisch) toe en enten bodemleven  (inclusief Mycorrhiza).Gebruik per boom,  uitgaande van ongeveer  2 m3 grond,  0,10 m3  Structuur-Actief en meng dit met de grond uit het plantgat, voeg daarbij 0,5  kg BioBodem® en 0,5  kg BioBasis per plantgat. Bij  slechte bodemkwaliteit plantgat in bestaande verharding of gazon. Wanneer er sprake is van een slechte bodemgesteldheid kan bij de aanplant het beste de bestaande grond voor de helft worden vervangen door een bodemverbeteraar met de bestaande grond te mengen om daarmee de kwaliteit van de grond op het gewenste niveau te brengen.  Daarbij voegen we voeding (organisch) toe en enten bodemleven (inclusief Mycorrhiza).Gebruik per boom, uitgaande van ongeveer 2 m3 grond, 0,5 m3 Structuur-Actief en meng dit met de grond uit het plantgat, voeg daarbij 0,5  kg BioBodem® en 1 kg BioBasis per plantgat. Bij  zeer slechte  bodemkwaliteit plantgat in bestaande verharding of gazo. Wanneer er sprake is van een zeer slechte bodemgesteldheid kan bij de aanplant het beste de bestaande grond  worden vervangen door  een goede kwaliteit bomengrond.  Daarbij voegen we voeding (organisch) toe en  enten  bodemleven (inclusief Mycorrhiza). Maak in deze situatie wel het plantgat veel ruimer, minimaal 4 x de boomkluit. Per boom bij aanplant, uitgaande van ongeveer  3 m3 grond,  1m3  Structuur-Actief en meng dit met de grond uit het plantgat, voeg daarbij 0,5 kg BioBodem® en 1 kg BioBasis per plantgat.

 

Algemene bemestingsschema  jaarrond:

Bij bomen:

April:  2 kg BioBasis per gemiddelde volwassen boom.

IIn juni aangieten met BioLasse 2% oplossing.

Slecht groeiende percelen:

April:  8  tot 10 kg BioBasis per 100 m2 +  5 kg BioBodem® per 100m2.

Juli 6-8 kg BioBasis per 100 m2. - Kalk naar behoefte en indien nodig compost (afhankelijk van het organisch stof gehalte).

 

Bij twijfel over de grondkwaliteit of de bodemgesteldheid is het verstandig om een bodemmonster te laten nemen/analyseren. Neem contact met ons op via info@innogreen.nl

 

De genoemde producten bevatten geen zouten en zijn van zijn organische oorsprong.