Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


Agrimix

Samengestelde organische  meststof  NPK 7-6-12 + 4 MgO pdf-icon.png

 

Dé complete milieuvriendelijke meststof voor grondgebonden teelten, onder glas (freesia, chrijsant, enz.) en buiten voor plantvakken en plantsoenen. Agrimix zorgt voor een goede voorraad bemesting en tevens directe groei. De toegevoegde magnesium zorgt voor extra diepe kleur en aanmaak van chlorofyl.

 

Veel grondgebonden teelten zijn gebaat bij een rijk bodemleven en een goede bodemstructuur. Door het gebruik van Agrimix wordt het bodemleven bevorderd en de structuur verbeterd. Hierdoor ontstaat een betere beworteling en een steviger gewas. Deze meststof werkt +/- 100 dagen.

 

Agrimix©:

  • rustige groeiAgrimix
  • sterke wortelontwikkeling
  • stimulering van het bodemleven
  • verbetert de structuur
  • werkt ruim 3 maanden
  • makkelijk strooibare korrel
  • geeft een steviger gewas
  • meer vertakking van het gewas en meer bloei

Samenstelling:
7% stikstof totaal (N) waarvan: 5% organische stikstof afkomstig van verenmeel, beendermeel, meel van koeken van oliehoudende zaden. 2% ureumstikstof, 6% fosforzuuranhydride (P2O5) en neutraal ammoniumcitraat. 12% kaliumoxyde (K2O), 4% magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraal zuur en water. Organische stof afkomstig van meel van koeken van oliehoudende, zaden, rijst– en tarwezemelen.

 

Dosering algemeen advies:
5 - 8 kg per 100 m² per strooibeurt.
Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten bepalen aan de hand van het gewas en de bodemgesteldheid.

 

Daar Innogreen VOF over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.