duurzaamste hovenier 2017

Verkiezing Duurzaamste hovenier van Nederland 2017 gestart!

Vakblad voor de groenvoorziening Tuin en Landschap organiseert samen met Innogreen de verkiezing van de Duurzaamste hovenier van 2017. Deelname aan deze verkiezing staat open voor alle groenbedrijven die actief zijn op gebied van aanleg en onderhoud, zowel in de particuliere als openbare ruimte. Er worden twee categorieën onderscheiden, een voor bedrijven tot tien medewerkers, en een voor bedrijven met meer dan tien medewerkers. Meedingen naar deze prestigieuze prijs? Inschrijven kan via de website:

 

www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/duurzaamste-hovenier

 

meer info klik hier

 

Gebruiksverbod wordt aangevochten

Belangenverenigingen gaan gebruiksverbod aanvechten

Nefyto en Artemis starten een juridische procedure tegen het professioneel gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. De belangenverenigingen vinden het verbod onrechtmatig, ongegrond en onwenselijk.

 

 

Vorig jaar april is door de overheid een verbod ingesteld op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Per 1 november wordt dit verbod uitgebreid voor alle toepassingen buiten de landbouw.

 

Artemis en Nefyto vinden dat het verbod in strijd is met de regels die gelden voor de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en  met de regels voor het vrije verkeer van goederen en diensten.

 

Principe

Het gaat de belangenorganisaties om het algemene principe dat de overheid het gebruik verbiedt van gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten na een strenge beoordeling door het Ctgb. „Met het verbod ondergraaft de overheid haar eigen nationale en Europese wettelijk kader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.”

 

Life Cycle Analysis

Volgens Artemis en Nefyto zijn er geen nieuwe, op wetenschap gebaseerde argumenten om een gebruiksverbod te rechtvaardigen. Daarnaast wijzen de organisaties erop dat uit een Life Cycle Analysis is gebleken dat fysische en themrische onkruidbestrijding milieutechnisch ongunstiger zijn dan gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

 

Een verbod op gewasbeschermingsmiddelen leidt verder tot illegaal gebruik van middelen, een trend die volgens Nefyto en Artemis nu al zichtbaar is.

 

Op donderdag 12 oktober is de dagvaarding verstuurd.

Bron: Tuin en Landschap

 

nieuwe dealers

GreenSales Balk B.V. groothandel tuinplanten

 

logo-greensales balk.png

Tsjerkepaed 2

8571 RS Harich

Tel 06 5391 2424

E-mail info@greensalesbalk.nl

 

 

Olaf Nijenkamp Groothandel Tuinplanten BVolaf nijenkamp.png

 

Almelosestraat 88

8102 HE Raalte

Telefoon 0572 352 131  tot 20.00 uur

Mobiel 06 53 37 74 32

Fax 0572 363 090

Email info@olaf-nijenkamp.nl

 

Jan van de Hulsbeeklogo van de Hulsbeek.png

Tuincentrum en hovenier groothandel

Oosteind 1 5446 PM Wanroij

T 0485 – 45 25 77

E info@tuincentrumwanroij.nl

laagrisico-middelen

Europarlementariërs vinden dat de EU-verordening voor gewasbeschermingsmiddelen gauw moet worden herzien zodat biologische gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico sneller op de Europese markt kunnen worden toegelaten. Deze oproep werd woensdag aangenomen door het Europees Parlement. Dit laat CDA-parlementariër Schreijer-Pierik weten in een persbericht.

 

Eerder stelde het Europees Parlement dat biologische gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico sneller op de Europese markt moeten worden toegelaten. "Het is namelijk niet uit te leggen dat je bijvoorbeeld knoflook- en gistextracten wèl mag eten, maar niet mag gebruiken als gewasbescherming op de akkers”, aldus Annie Schreijer-Pierik.

 

De EU-regels stellen de ‘groene middelen’ volgens Schreijer-Pierik helaas nog gelijk aan complexe synthetische gewasbeschermingsmiddelen. “Dit terwijl onze fruitteelt en biologische en conventionele landbouw schreeuwen om deze groene laagrisico-middelen. Snelle toelating voorkomt heel wat oogstuitval, antibiotica-resistente bacteriën en discussies met omwonenden."

 

Dat de oproep woensdag is aangenomen is volgens Schreijer een belangrijk signaal van volksvertegenwoordigers uit de hele EU. “Ook voor Nederland is het van belang dat biologische laagrisico-gewasbeschermingsmiddelen snel EU-markttoelating krijgen. “Risicobeoordelingen zijn erg belangrijk, maar de huidige EU-wetgeving remt nu de innovatie, het gebruik en toelating van deze laagrisicomiddelen, zonder reden.”

 

Schreijer-Pierik, lid van de invloedrijke EVP-Fractie in het Europarlement, werkte in de parlementscommissie voor Milieu actief mee aan de oproep. “Christendemocraten pleiten hier al langer voor, onder anderen oud-minister-president Mark Eyskens van België en mijn CDA-collega Jaco Geurts in de Tweede Kamer. Het is nu tijd dat de Europese Commissie levert en met een snelle herziening komt.” Bron http://www.groentenet.nl