Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


BioBodem®

BioBodem® productblad

Bodemverbeteraar met micro-organismen  


Een goed gewas begint bij een gezonde bodem. In de bodem komen van nature diverse organismen voor: bacteriën, actiminocyten, mycorrhiza, schimmels, protozoën en regenwormen. Deze organismen houden de gezonde bodemstructuur in stand. Ze veroorzaken holten en zorgen voor de afbraak van dood organisch materiaal. Daarnaast beschermen ze wortels tegen bodempathogen en stimuleren de aanmaak van haarwortels. BioBodem® bestaat uit deze micro-organismen en tevens voedingsstoffen voor deze micro-organismen en de plant.

 

De unieke samenstelling van BioBodem® verrijkt het bodemleven waardoor de bodem-structuur en de beworteling verbeteren. Er ontstaat een betere lucht/water huishouding en er komen voedingsstoffen voor de plant vrij uit compost, humus en organische stof. Medebepalend zijn een juiste pH, de bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stof en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem. BioBodem® is een mooie, kleine, goed strooibare korrel en wordt toegepast bij aanplant. Voor onderhoud hoeft hoeft slechts eenmaal per jaar gestrooid te worden. Zodra de bodem een goed biologisch evenwicht heeft bereikt is BioBodem® niet meer nodig.

 

BioBodem®:

  • enting van micro-organismen
  • zorgt voor optimale beworteling
  • geeft verbetering van de lucht/water huishouding
  • geeft minder uitval, dus minder inboet
  • zorgt voor betere en snellere aanslag en uitstoeling
  • zorgt voor verbetering van opname van voedingsstoffen
  • geeft gezondere vitale planten

 

Samenstelling:
Beendermeel, druivenpittenmeel, kalk, compost, ectomycorrhizae, endomycorrhizea, actinomyceten, bacillus spp. en andere nuttige micro-organismen. Zeewier, humuszuren, aminozuren, suikers, vitamins, enzyme en gisten.


NB:

Droog bewaren. Werk de korrels zoveel mogelijk in de wortelszone in.

 

Dosering algemeen advies:
Bij aanleg 10 kg per 100 m²
Bij onderhoud 5 kg per 100 m² per strooibeurt
In plantgat of door potgrond 3-5 kg per m³

 

Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.

 

Daar Innogreen over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.