Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


Gazon

Het Gazon

 

Voor een optimaal gazon is het van belang dat de onderliggende structuur in orde is. Dit kan anders in een later stadium voor veel problemen zorgen. Goede lucht- en waterhuishouding en voldoende organische stof zijn essentieel.

 

Wat is er belangrijk voor een optimale grasgroei:

  1) Bodemstructuur (lucht/water huishouding)

  2) Aanwezigheid van micro-organisme

  3) Aanwezigheid van voedingsstoffen

  4) Juiste pH

  5) Voldoende licht

  6) Regelmatig verticuteren ( 1 x per jaar)

 

Bij een eenzijdige bemesting en een gebrek aan micro organisme kan verslemping ontstaan. Dit ontstaat door het niet afgebroken worden van gras en graswortel resten in de zode. Hierdoor ontstaat rotting met verslemping tot gevolg. Ook kan het de oorzaak zijn voor een vergaande verdichting en verzuring met mosvorming tot gevolg.

 

GrasZó® combineert een organische meststof met micro organisme. Het bevat o.a. een aantal Mycorrhizae schimmels en Bacillus bacteriën. Daarnaast bevat het Actinomyceten, gisten, enzymen en zeewier (Ascophyllum nodosum)

 

Door de unieke samenstelling resulteert dit in verbetering van de beworteling, een rustige groei, een diep groene kleur, een grotere droogte tolerantie, minder ziektegevoeligheid. Bij juist gebruik van GrasZó® vermindert het aantal maaibeurten op jaarbasis. Door de duurwerking van de meststof hoeft u slechts 3 x per jaar te strooien. Resulteert dit in verbetering van de beworteling, een rustige groei, een diep groene kleur en minder maaien. Door de duurwerking van organische meststoffen hoeft u slechts 3 x per jaar te strooien. Van belang voor een succesvol resultaat is natuurlijk de uitgangssituatie. Een juiste pH, de bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stof, het vochtvasthoudend vermogen van de bodem enz. Gezamenlijk met een van onze adviseurs kan hiervoor een plan van aanpak gemaakt worden. GrasZó® is een kleine goed strooibare korrel en werkt  2 ½ tot 3 maanden. In het najaar en tijdens een zachte winter strooien we Vabomix 2, een hoog kwaliteits kalimeststof. Er blijft daardoor een  kleur op het gras en de vorstbestendigheid neemt toe.

 

Gazon aanleg

Zaaien:

Inzaaien vanaf maart-april (als er geen nachtvorst meer is) tot ongeveer ½ oktober. Gebruik ongeveer 3 kg graszaad per 100 m2. Zorg voor voldoende organische stof in de ondergrond en een juiste structuur.

 

Voor het zaaien:

4 kg per 100 m2 BioBodem®

3 kg per 100m2  Beendermeel

 

Na het bewerken van de ondergrond nog voor het egaliseren. Hierdoor worden een goede verdeling door de toplaag bewerkstelligd. Om een goede verdeling van het zaad te krijgen zaait u twee maal, haaks op elkaar qua richting. Na ongeveer 2 weken kiemt het gras en na 8 weken gaat u bemesten met

 

4 kg GrasZó® per 100m2

 

Vervolgens het normale gazonschema voor het gazon volgen

 

Zode

Bij zode aanleg is het gelijk aan de inzaai, echter met het verschil dat er na 4 weken al bemest kan worden

 

Voor het leggen van de zode:

4 kg per 100 m2 BioBodem® en

3 kg per 100m2  Beendermeel

 

Na 4 weken:

5 kg Grazo per 100m2. Vervolgens het normale mest schema voor het gazon volgen.

 

*  Ziekten en plagen in het gazon

* Onderhoud: Volg het gazonschema