Boorgat_water.jpg

 

Profielboring.jpg

 

Monsteruitslag.jpg


Bodemonderzoek en advies

Een bodemonderzoek kan oplossing bieden bij problemen, denk aan: groeiachterstand, verkleuring of uitval van planten, storende lagen in de bodem of gewoon maatwerk in bemesting. Uiteraard kan het ook om een combinatie van factoren zijn. Het type onderzoek dat gewenst is verschilt per situatie. Wij denken graag met u mee en bieden meerdere mogelijkheden:

  • Bodemonderzoek standaard
  • Bodemonderzoek uitgebreid
  • Structuuronderzoek v/d grond
  • Nematoden onderzoek

Bodemonderzoek standaard

Dit richt zich op de wortelzone van de grond (gazon en/of border). Het betekent dat we grondmonsters nemen van 10 tot 50 cm diepte afhankelijk van het doel. Dit geeft inzicht in de voedingswaarde van de grond zoals: (N, P, K, Ca, S en Mgo), organische stof, gehalte afslibbaar (kleideeltjes) en pH (zuurgraad).

Te gebruiken voor: inzicht in voedingswaarde van de bodem, sturen op bemesting, verhogen organische stof of keuze in beplanting (pH).

 

Bodemonderzoek uitgebreid

Onderzoek standaard + boringen naar storende lagen en inzicht in opbouw (tot ± 1,20 m diep). Daarnaast kan eventueel een zuurstofmeting worden gedaan.

Te gebruiken voor: (naast voeding) inzicht in storende lagen, inzicht in de opbouw van grondlagen.

 

Structuuronderzoek v/d grond

Een onderzoek naar de structuur van de grond komt minder vaak voor. Het kan relevant zijn wanneer er inzicht moet zijn in de exacte granulaire samenstelling. Daarbij wordt inzichtelijk hoeveel zand, lutum, silt, stof, grind, een grond bevat en de verdeling in deeltjes grootte. Daarnaast worden het vocht- en organische stofgehalte inzichtelijk.

 

Nematoden onderzoek

Relevant wanneer er het vermoeden is van aantasting door kwaadaardige nematoden.

 

Terug naar Onderzoek & Advies